Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: August 13, 2018

“SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

 

CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT                                    

“SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

 

Asociația SCIENTIA NEMUS anunță desfășurarea conferinței de lansare a proiectului “SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888.

 Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – ”Educație și competențe”, Prioritatea de Investitii (PI) 10i – “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare “, Obiectivul specific integrat  6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Proiectul este implementat de către Asociația SCIENTIA NEMUS in calitate de beneficiar, împreună cu partenerii asociați: Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, mun. Drobeta Turnu Severin, Școala Gimnazială Nr. 15, mun. Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți și Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți și își propune prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile partenere în proiect.

Pe parcursul celor 36 luni de implementare a proiectului:

 • 45 de copii de vârstă antepreșcolară vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță
 • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socio-emoționale și fizice ale acestora
 • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal
 • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat
 • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice, reprezentanți ai mass-media, potențiali membri ai grupului țintă. Vor fi prezentate datele generale ale proiectului, partenerii, activitățile implementate, obiectivele propuse și rezultatele preconizate.

Evenimentul va avea loc în data de 09 august 2018, ora 11:00, la Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” Drobeta Turnu Severin.

Valoarea totală a proiectului este de 2.817.123,79 lei, din care suma de 2.817.123,79 lei reprezintă 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Perioada de implementare – 36 luni (29 mai 2018 – 28 mai 2021)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația SCIENTIA NEMUS

Persoană de contact:  Harcău Cristian-Florin, Manager proiect

Email: cristian.harcau@scientianemus.org

Website: www.scientianemus.org

 

 

Posted by: | Posted on: July 25, 2018

Comunicat de presă

Demarare activități înscriere grup țintă în proiectul     

    “SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

 

                Asociația Scientia Nemus, în calitate de Beneficiar al proiectului “SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888, împreună cu partenerii asociați: Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, mun. Drobeta Turnu Severin, Școala Gimnazială Nr. 15, mun. Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți și   Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți au început înscrierea grupului țintă în proiect.

În această toamnă, o dată cu începerea noului an școlar, la cele trei școli partenere, vor începe activități educaționale cu următoarele categorii de persoane: preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3-5 ani, beneficiari de programul ”Grădinița de weekend”, elevi – învățământ primar și gimnazial care în anul școlar 2018-2019 se află în anul terminal al ciclului de învățămant (clasa a IV, clasa a VIII), beneficiari de programul ”Școală după școală”,  tineri/adulți cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin beneficiari ai programului ”A doua șansă”.

Preșcolarii și elevii – învățământ primar și gimnazial provin din efectivul de elevi al școlilor partenere.

Programul ”A doua șansă” se adresează oricăror persoane interesate cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin, care se încadrează în categoria de vârsta 25-64 ani și care să fi depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei.

Activitățile se vor desfășura în afara orelor prevăzute în programa școlară.

Persoanele interesate se pot informa suplimentar referitor la numărul de locuri, condițiile de înscriere, documentele necesare, etc., la sediile celor trei școli partenere, care au anunțurile de înscriere afișate cu detalii despre fiecare categorie de grup țintă, pe site-ul dedicat proiectului, pe site-urile școlilor partenere, etc.

Obiectivul general al proiectului: prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Balta – Comuna Balta, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial.

Acest obiectiv se traduce în beneficii reale si vizibile pe termen lung pentru cele 355 persoane, ce aparțin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, care vor fi asistate prin proiect atât financiar, cât și prin activități specifice menite să contribuie la îmbunătățirea competențelor de bază ale acestora.

Membrii grupului țintă vor fi implicați în activități formale, non-formale și informale menite să îi atragă pe aceștia către activitățile educative obligatorii, dar și sa le îmbunătățească performanțele. Astfel:

 • 45 de copii de vârstă antepreșcolară vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță
 • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora
 • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la cilcul gimnazial la cel liceal
 • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat
 • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă

Valoarea totală a proiectului este de 2.817.123,79 lei, din care suma de 2.817.123,79 lei reprezinta 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Perioada de implementare – 36 luni (29 mai 2018 – 28 mai 2021)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația SCIENTIA NEMUS

Persoană de contact:  Urdeș Cosmina-Iuliana, Responsabil grup țintă

Telefon: 0770 651 938      Email: cosmina.urdes@scientianemus.org

Website: www.scientianemus.org

Posted by: | Posted on: July 19, 2018

ANUNȚ  ÎNSCRIERE PREȘCOLARI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 – Educatie si competente

Prioritatea de Investitii (PI) 10i – “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Obiectivul specific integrat  6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Titilu proiectului – “SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Contract nr. POCU/74/6/18/104888

 

ANUNȚ  ÎNSCRIERE PREȘCOLARI

în grupul țintă al proiectului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Dacă sunteți părintele/tutorele unui copil preșcolar (grădiniță) înscris la Școala Gimnazială nr. 15 din mun. Drobeta Turnu Severin sau la Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți, îl puteți înscrie în programul ”Grădinița de weekend”, pentru a beneficia de sprijin pentru a acumula cunoștințe, capacități și deprinderi necesare atât la intrarea în învățămăntul primar cât și pe tot parcursul vieții.

Programul va demara în această toamnă, în cele două unități de învățământ, o dată cu începerea noului an școlar, în cadrul proiectulului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888.  Înscrierile încep în luna iulie 2018. Numărul de locuri disponibile: 23 locuri la Școala Gimnazială nr. 15 din mun. Drobeta Turnu Severin și 14 locuri la Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți.

Participarea la activitățile din proiect este GRATUITĂ!

Condiții de înscriere:

 • vârsta copilului: între 3 – 5 ani
 • copilul să fie înscris la una din cele două școli Școala Gimnazială nr. 15 din mun. Drobeta Turnu Severin sau Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți
 • copil aflat în risc de părăsire timpurie a școlii (spre exemplu: mediu defavorizat, familii cu condiții materiale precare (familii de romi, familii cu părinți șomeri, etc.), familii care provin din mediul rural, ș.a.), fără a-i exclude pe restul copiilor.
 • copilul, la data înscrierii în proiect, nu este înscris în niciun alt proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Capital Uman 2014-2020, și nu face parte din grupul țintă al unui alt proiect ce desfășoară activități similare cu cele finanțate prin Axa prioritară 6 – ”Educație și competențe”

Documente necesare înscriere:

 • certificat de naștere preșcolar – original și copie
 • buletin sau carte de identitate părinte/tutore – original și copie
 • certificat de naștere părinte/tutore – original și copie
 • certificat de căsatorie/divorț/încredințare (după caz) – original și copie
 • adeverință preșcolar de la unitatea de învățământ unde este înregistrat – original
 • adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate
 • documente justificative care să ateste situația socio-economică a familiei (ex.: dovadă familie monoparentală, carnet șomer, etc.) – original și copie

 

Preșcolarii beneficiază de o subvenție în valoare de 50 ron/lună pe toată perioada în care sunt în activitate

 

Obiectivul principal al proiectului –  prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Balta – Comuna Balta, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial, implicându-le în activități formale, non-formale și informale menite să le atragă către activitățile educative obligatorii, dar și sa le îmbunătățească performanțele.

Grupului țintă este compus din:

 • 45 de copii de vârstă antepreșcolară, vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță;
 • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora;
 • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal;
 • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat;
 • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă.

 

Beneficiar proiect:     Asociația SCIENTIA NEMUS, Drobeta Turnu Severin

Parteneri asociați:     Școala Gimnazială Nr. 15, Drobeta Turnu Severin

Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin

Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0770 651 938

persoană de contact Cosmina URDEȘ – responsabil grup țintă proiect

Copiii trebuie să aibă parte de un start cât mai bun în viaţă!

Posted by: | Posted on: July 19, 2018

ANUNȚ  ÎNSCRIERE ELEVI – învățământ primar și gimnazial

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 – Educatie si competente

Prioritatea de Investitii (PI) 10i – “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Obiectivul specific integrat  6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Titilu proiectului – “SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Contract nr. POCU/74/6/18/104888

 

ANUNȚ  ÎNSCRIERE ELEVI – învățământ primar și gimnazial

în grupul țintă al proiectului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Dacă sunteți părintele/tutorele unui elev înscris în clasa a IV-a, și respectiv a VIII-a, la Școala Gimnazială nr. 15, Drobeta Turnu Severin,  Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin sau la Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți, îl puteți înscrie în programul ”Școală după școală”. Programul vine în sprijinul elevilor prin activități instructiv-educative și de consiliere, în vederea îmbunătățirii situatiei școlare pentru elevii cu rezultate școlare scăzute, prin participarea la programul remedial, și respectiv creșterii performanțelor elevilor cu rezultate școlare bune, prin participarea la programul de excelență.  În funcție de numărul de locuri disponibile, vor putea fi înscriși în program și elevii din anii școlari inferiori.

Programul va demara în această toamnă, în cele trei unități de învățământ, o dată cu începerea noului an școlar, în cadrul proiectulului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888.  Înscrierile încep în luna iulie 2018.

Numărul de locuri disponibile: 24 locuri – învățământ primar si 24 locuri învățământ gimnazial la Școala Gimnazială nr. 15, Drobeta Turnu Severin,  24 locuri – învățământ primar si 36 locuri învățământ gimnazial la Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin și 12 locuri – învățământ primar si 12 locuri învățământ gimnazial la Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți.

 

Participarea la activitățile din proiect este GRATUITĂ!

Condiții de înscriere:

 • elevul să fie înscris la una din cele trei școli Școala Gimnazială nr. 15 din mun. Drobeta Turnu Severin, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin sau Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți
 • elevul să facă parte din grupuri vulnerabile (ex.: provine din familii cu un nivel scăzut al educației, sau din familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați de acasa, etc.) și care se află în risc educațional, sau să fie elev cu rezultate școlare bune, fără a-i exclude pe restul elevilor.
 • elevul, la data înscrierii în proiect, nu este înscris în niciun alt proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Capital Uman 2014-2020, și nu face parte din grupul țintă al unui alt proiect ce desfășoară activități similare cu cele finanțate prin Axa prioritară 6 – ”Educație și competențe”

Documente necesare înscriere:

 • certificat de naștere elev – original și copie
 • carte de identitate elev (pentru elevii care au vârsta de 14 ani împliniți) – original și copie
 • buletin sau carte de identitate părinte/tutore – original și copie
 • certificat de naștere părinte/tutore – original și copie
 • certificat de căsatorie/divorț/încredințare (după caz) – original și copie
 • adeverință elev de la unitatea de învățământ unde este înregistrat – original
 • adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate
 • documente justificative care să ateste situația socio-economică a familiei, situația medicală, etc. (ex.: adeverințe servici părinți, carnet șomer, scrisori medicale, etc.) – original și copie

 

Elevii beneficiază de o subvenție în valoare de 50 ron/lună pe toată perioada în care sunt în activitate

 

Obiectivul principal al proiectului –  prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Balta – Comuna Balta, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial, implicându-le în activități formale, non-formale și informale menite să le atragă către activitățile educative obligatorii, dar și sa le îmbunătățească performanțele.

Grupului țintă este compus din:

 • 45 de copii de vârstă antepreșcolară, vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță;
 • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora;
 • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal;
 • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat;
 • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă.

 

Beneficiar proiect:     Asociația SCIENTIA NEMUS, Drobeta Turnu Severin

Parteneri asociați:     Școala Gimnazială Nr. 15, Drobeta Turnu Severin

Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin

Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0770 651 938

persoană de contact Cosmina URDEȘ – responsabil grup țintă proiect

Copiii trebuie să aibă parte de un start cât mai bun în viaţă!

Posted by: | Posted on: September 11, 2017

Clopoţelul a sunat!

Şcoala Gimnazială Nr.15 și-a deschis astăzi porțile pentru un nou an școlar, într-o atmosferă plină de optimism și încredere, dar mai ales de multă emoție. Cei mici şi cei mari au avut astăzi în mijlocul lor oficialităţi publice locale şi judeţene. Elevii au fost primiți cu baloane colorate și în acordurile unei melodii vesele şi a mascotei ce a înveselit atmosfera şi a diminuat emoţiile copilaşilor din ciclul primar de învăţământ.Mult succes tuturor!

Posted by: | Posted on: June 21, 2017

AU INCEPUT INSCRIERILE LA CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2017-2018!

CIRCUMSCRIPŢIA DE INSCRIERE A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 15

BULEVARDUL SPLAI MIHAI VITEAZU ÎNTRE NUMERELE 16-32 (M9,M10,M11,M12,M13,N1,N2,N3,B2,B4,B6,B7, Z5, Z8,Z9, Z7A), STRADA PĂCII N5, STRADA MAGNOLIEI (XE5,XE6,XE7,XE8,XE9), STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU (XF18,O3, R1A,R1B,R2, R8), STRADA CRIŞAN ÎNTRE NUMERELE 47-71 (N5,N3,O1,O4,O5,M5,M1,M2,R4,R5,S1,S6,W1,W2,W3,W4,W5, Z6B, Z6A1), STRADA ORLY ÎNTRE NUMERELE 61-73 (M8,M4,M3,R6,R7,R8,S5,R1), STRADA CICERO ÎNTRE NUMERELE 90-108,B1,B3, Bulevardul Splai Mihai Viteazu intre numerele 16-32 (M9, M10, M11, M12, M13, N1, N2, N3, B2, B4, B6, B7,Z6B), Strada Crisan (Blocurile: D1, D2, D3, D4; C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,Z7B, Z8, Z9, Z10, Z1), B-dul Gh. Sincai între B-dul T.Vladimirescu si Splai M.Viteazul  (între nr. 15 – 53) şi (între nr. 22 – 60), Str. Orly între B-dul T.Vladimirescu si str. Calugareni – (între nr. 25-33) şi (între nr.16-36), Str. Gh.Anghel (între T.Vladimirescu şi Splaiul M.Viteazul), Str. Albăstrelelor, Str. Balcani, Str. Bradului, Str. Brânduşelor, Str. C.A. Rosetti, Str. Genţianei, Str. Hortensiei, Str. Mălinului, Str.Măslinului, Str. Murelor, Str. Orhideelor, Str. Paltinilor, Str. Petuniei, Str. Romaniţei, Str. Prelungirea Carpaţi, Str. Aviatorilor

(PRIMA ETAPĂ)

5martie –23 martie 2018

(A DOUA ETAPA)

12aprilie-18aprilie

ÎNSCRIERI LA CLASA PREGĂTITOARE

(PRIMA ETAPĂ)

PROGRAMUL ESTE URMĂTORUL:
LUNI – VINERI-8.00 – 16.00

(A DOUA ETAPA)

Posted by: | Posted on: March 13, 2017

8 Martie în paşi de dans şi poezie

Cântecele, poeziile, dar și dansurile au făcut deliciul celor prezenţi . Cei mici au adăugat, pe lângă talent și efort, un strop de iubire, pentru ca totul să iasă perfect pentru cele cărora le-au dat viață.

De ziua ta mamico
Iti dau inima mea
Ce cuprinde-n ea
Toata dragostea.

Si iti dau o sarutare
Fiindca ma-ngrijesti
Tot atat de mult
Cat stii sa iubesti.

                                               

Posted by: | Posted on: March 1, 2017

Ziua porţilor deschise la Şcoala Gimnazială Nr.15

Pentru mame sau bunici chiar şi pentru mătuşi şcolarii de la CPA ajutaţi de colegii lor de la grădiniţă au confecţionat mărţişoare.

Sfiala, curiozitatea dar şi ambiţia au fost sentimentele trăite de micuţii de la grădiniţă ce vor merge din toamnă la şcoală.

    

Posted by: | Posted on: February 28, 2017

“Ziua lui Dragobete”

Ziua lui Dragobete, zeul tinereţii, al veseliei şi al iubirii are origini străvechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci şi transformat ulterior într-un protector al tinerilor şi patron al iubirii. Urmând firul anumitor legende populare, se pare că Dragobete nu era nimeni altul decât fiul babei Dochia, un flăcău extrem de chipeş şi iubăreţ.

Această sărbătoare ce deschide șirul de evenimente închinate anotimpului primăvara,a reunit  elevii claselor gimnaziale și primare în programe artistice dedicate Dragobetelui.

                                 

Posted by: | Posted on: January 24, 2017

Mica Unire după 158 de ani

În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român.

Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 15 au serbat în avans această zi . La eveniment a participat doamna profesoară de istorie, Silvia Stan, dumneaei le-a vorbit elevilor despre însemnătatea datei de 24 ianuarie, dar şi despre viaţa şi activitatea domnutorului Alexandru Ioan Cuza.