ANUNŢURI

Anunt
Anunt

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 – Educatie si competente
Prioritatea de Investitii (PI) 10i – “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectivul specific integrat  6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Titilu proiectului – “SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”
Contract nr. POCU/74/6/18/104888

ANUNȚ  ÎNSCRIERE PERSOANE – programul ”A doua șansă”

în grupul țintă al proiectului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială nr. 15, Drobeta Turnu Severin organizează programul ”A doua șansă”, prin intermediul căruia adulţi, cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani, cu domiciliul/reședința în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial, își pot continua și finaliza învățământul obligatoriu.

Programul va demara în această toamnă, în cele două unități de învățământ, o dată cu începerea noului an școlar, în cadrul proiectulului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888.  Înscrierile încep în luna iulie 2018. Numărul de locuri disponibile: 45 locuri.

Participarea la activitățile din proiect este GRATUITĂ!

Condiții de înscriere:

 • persoanele doritoare să fi depașit cu cel puțin 4 (patru) ani vârsta corespunzătoare clasei
 • persoanele doritoare, la data înscrierii în proiect, să nu fie înscrise în niciun alt proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Capital Uman 2014-2020, și să nu facă parte din grupul țintă al unui alt proiect ce desfășoară activități similare cu cele finanțate prin Axa prioritară 6 – ”Educație și competențe”, și:
 • pentru programul ”A doua șansă” – învățământ primar, să se afle în una din următoarele situații:
 • nu au participat deloc la educația formală – școlară
 • au fost înscrise, dar au abandonat învățământul primar – indiferent de momentul și motivele abandonului
 • nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învățământul primar
 • pentru programul ”A doua șansă” – învățământ secundar inferior, să se afle în una din următoarele situații:
 • au absolvit învățământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul ”A doua șansă”), dar nu și-au continuat educația mai departe, sau
 • au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învățământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat școala pe parcursul acestui ciclu de învățămant – indiferent de momentul și de motivele abandonului.

Documente necesare înscriere:

 • carte de identitate solicitant – original și copie
 • certificat de naștere solicitant – original și copie
 • certificat de căsatorie (după caz) – original și copie
 • adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate
 • adeverință de la locul de muncă (după caz) – original
 • carnet șomer vizat la zi sau adeverință/document justificativ beneficiar de ajutor social (după caz) – original
 • document justificativ care sa ateste ultima formă de învățământ/clasă absolvită

 Se beneficiază de o subvenție în valoare de 500 ron/an școlar.  Perioada de desfășurare program – 2 ani.

Obiectivul principal al proiectului –  prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Balta – Comuna Balta, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial, implicându-le în activități formale, non-formale și informale menite să le atragă către activitățile educative obligatorii, dar și sa le îmbunătățească performanțele.

Grupului țintă este compus din:

 • 45 de copii de vârstă antepreșcolară, vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță;
 • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora;
 • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal;
 • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat;
 • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă.

Beneficiar proiect:     Asociația SCIENTIA NEMUS, Drobeta Turnu Severin

Parteneri asociați:     Școala Gimnazială Nr. 15, Drobeta Turnu Severin

Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin

Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0770 651 938

persoană de contact Cosmina URDEȘ – responsabil grup țintă proiect