Legislatie

Legea Educaţiei Naţionale.Legea nr.1/2011

Mobilitatea personalului didactic

Titularizare 2017

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2017-2018

Ordinul și Calendarul simulării examenului ”Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017”

Evaluare Națională clasa a VIII-a an școlar 2016-2017

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a-Modele de subiecte

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a-Subiectul la disciplina Limba şi Literatura Română

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a-Baremul de evaluare şi de notare la disciplina Limba şi Literatura Română

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a-Subiectul la disciplina Matematică

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a-Baremul de evaluare şi de notare la disciplina Matematică

Calendarul Evaluării Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2016-2017