October, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: October 20, 2018

DEMARARE ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE  

                        DEMARARE ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE                        

“SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

 

 

                Asociația SCIENTIA NEMUS in calitate de beneficiar, împreună cu partenerii asociați: Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, mun. Drobeta Turnu Severin, Școala Gimnazială Nr. 15, mun. Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți și Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți, anunță demararea activităților educaționale în cadrul proiectului “SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888.

 Aceste activități educaționale au demarat o dată cu începerea anului școlar 2018-2019 si se desfășoară în cadrul următoarelor programe prevăzute în proiect:

  • programul ”Grădinița de weekend” – vor beneficia de activități în anul școlar 2018-2019 un număr de 48 de preșcolari din Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți și Școala Gimnazială Nr. 15 din Drobeta Turnu Severin.

Pe toată perioada de derulare a proiectului  grupul țintă va cuprinde 75 de preșcolari (din care 30 din mediul rural) cu vârsta cuprinsă între 3-5 ani, din cele două unități de învățământ.

Preșcolarii vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socio-emoționale și fizice ale acestora.

și

  • programul ”Școală după școală” – vor beneficia de activități în anul școlar 2018-2019:
    • un număr de 60 de elevi din învățământul primar (12 de la Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți, 24 de la Școala Gimnazială Nr. 15 din Drobeta Turnu Severin și 24 de la Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” din Drobeta Turnu Severin)
    • un număr de 72 de elevi din învățământul gimnazial (12 de la Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți, 24 de la Școala Gimnazială Nr. 15 din Drobeta Turnu Severin și 36 de la Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” din Drobeta Turnu Severin)

Activitățile din cadrul programului Școală după Școală vor fi organizate în două tipuri de pachete, elevilor fiindu-le repartizat unul din cele două pachete: pachetul remedial (adresat elevilor cu dificultăți de învățare) și pachetul de excelență (adresat elevilor cu performanțe școlare).

Pe toată perioada de derulare a proiectului  grupul țintă va cuprinde 190 elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aparținând celor trei unități de învățământ, cu accent pe cei aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – ”Educație și competențe”, Prioritatea de Investitii (PI) 10i – “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare “, Obiectivul specific integrat  6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Obiectivul general al proiectului: prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile partenere în proiect, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial.

Rezultate așteptate:

  • 120 de copii membrii ai grupului țintă care beneficiază de sprijin pentru participarea la educație timpurie și îmbunătățirea competențelor de bază, din care 45 de copii de vârstă antepreșcolară și 75 de copii de vârstă preșcolară, din care 30 din mediul rural.
  • 190 de elevi, din care 40 din mediul rural, cu risc ridicat de părăsire a școlii care beneficiază de sprijin pentru participarea la educație prin implementarea programului Școală după Școală, dar și în tranziția către ciclul școlar superior.
  • 45 de persoane care au abandonat școala sau care nu au finalizat învățământul obligatoriu, reintegrate în sistemul educațional prin desfășurarea programului A doua șansă.
  • 65 de cadre didactice/personal de sprijin implicate în 3 programe de formare profesională continuă, acreditate ANC.

Valoarea totală a proiectului este de 2.817.123,79 lei, din care suma de 2.817.123,79 lei reprezintă 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Perioada de implementare – 36 luni (29 mai 2018 – 28 mai 2021)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația SCIENTIA NEMUS

Persoană de contact:  Harcău Cristian-Florin, Manager proiect

Email: cristian.harcau@scientianemus.org

Website: www.scientianemus.org