ANUNȚ  ÎNSCRIERE ELEVI – învățământ primar și gimnazial

Posted by: | Posted on: July 19, 2018

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 – Educatie si competente

Prioritatea de Investitii (PI) 10i – “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Obiectivul specific integrat  6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Titilu proiectului – “SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Contract nr. POCU/74/6/18/104888

 

ANUNȚ  ÎNSCRIERE ELEVI – învățământ primar și gimnazial

în grupul țintă al proiectului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Dacă sunteți părintele/tutorele unui elev înscris în clasa a IV-a, și respectiv a VIII-a, la Școala Gimnazială nr. 15, Drobeta Turnu Severin,  Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin sau la Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți, îl puteți înscrie în programul ”Școală după școală”. Programul vine în sprijinul elevilor prin activități instructiv-educative și de consiliere, în vederea îmbunătățirii situatiei școlare pentru elevii cu rezultate școlare scăzute, prin participarea la programul remedial, și respectiv creșterii performanțelor elevilor cu rezultate școlare bune, prin participarea la programul de excelență.  În funcție de numărul de locuri disponibile, vor putea fi înscriși în program și elevii din anii școlari inferiori.

Programul va demara în această toamnă, în cele trei unități de învățământ, o dată cu începerea noului an școlar, în cadrul proiectulului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888.  Înscrierile încep în luna iulie 2018.

Numărul de locuri disponibile: 24 locuri – învățământ primar si 24 locuri învățământ gimnazial la Școala Gimnazială nr. 15, Drobeta Turnu Severin,  24 locuri – învățământ primar si 36 locuri învățământ gimnazial la Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin și 12 locuri – învățământ primar si 12 locuri învățământ gimnazial la Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți.

 

Participarea la activitățile din proiect este GRATUITĂ!

Condiții de înscriere:

 • elevul să fie înscris la una din cele trei școli Școala Gimnazială nr. 15 din mun. Drobeta Turnu Severin, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin sau Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți
 • elevul să facă parte din grupuri vulnerabile (ex.: provine din familii cu un nivel scăzut al educației, sau din familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați de acasa, etc.) și care se află în risc educațional, sau să fie elev cu rezultate școlare bune, fără a-i exclude pe restul elevilor.
 • elevul, la data înscrierii în proiect, nu este înscris în niciun alt proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Capital Uman 2014-2020, și nu face parte din grupul țintă al unui alt proiect ce desfășoară activități similare cu cele finanțate prin Axa prioritară 6 – ”Educație și competențe”

Documente necesare înscriere:

 • certificat de naștere elev – original și copie
 • carte de identitate elev (pentru elevii care au vârsta de 14 ani împliniți) – original și copie
 • buletin sau carte de identitate părinte/tutore – original și copie
 • certificat de naștere părinte/tutore – original și copie
 • certificat de căsatorie/divorț/încredințare (după caz) – original și copie
 • adeverință elev de la unitatea de învățământ unde este înregistrat – original
 • adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate
 • documente justificative care să ateste situația socio-economică a familiei, situația medicală, etc. (ex.: adeverințe servici părinți, carnet șomer, scrisori medicale, etc.) – original și copie

 

Elevii beneficiază de o subvenție în valoare de 50 ron/lună pe toată perioada în care sunt în activitate

 

Obiectivul principal al proiectului –  prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Balta – Comuna Balta, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial, implicându-le în activități formale, non-formale și informale menite să le atragă către activitățile educative obligatorii, dar și sa le îmbunătățească performanțele.

Grupului țintă este compus din:

 • 45 de copii de vârstă antepreșcolară, vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță;
 • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora;
 • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal;
 • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat;
 • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă.

 

Beneficiar proiect:     Asociația SCIENTIA NEMUS, Drobeta Turnu Severin

Parteneri asociați:     Școala Gimnazială Nr. 15, Drobeta Turnu Severin

Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin

Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0770 651 938

persoană de contact Cosmina URDEȘ – responsabil grup țintă proiect

Copiii trebuie să aibă parte de un start cât mai bun în viaţă!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *