Comunicat de presă

Posted by: | Posted on: July 25, 2018

Demarare activități înscriere grup țintă în proiectul     

    “SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

 

                Asociația Scientia Nemus, în calitate de Beneficiar al proiectului “SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888, împreună cu partenerii asociați: Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, mun. Drobeta Turnu Severin, Școala Gimnazială Nr. 15, mun. Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți și   Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți au început înscrierea grupului țintă în proiect.

În această toamnă, o dată cu începerea noului an școlar, la cele trei școli partenere, vor începe activități educaționale cu următoarele categorii de persoane: preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3-5 ani, beneficiari de programul ”Grădinița de weekend”, elevi – învățământ primar și gimnazial care în anul școlar 2018-2019 se află în anul terminal al ciclului de învățămant (clasa a IV, clasa a VIII), beneficiari de programul ”Școală după școală”,  tineri/adulți cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin beneficiari ai programului ”A doua șansă”.

Preșcolarii și elevii – învățământ primar și gimnazial provin din efectivul de elevi al școlilor partenere.

Programul ”A doua șansă” se adresează oricăror persoane interesate cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin, care se încadrează în categoria de vârsta 25-64 ani și care să fi depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei.

Activitățile se vor desfășura în afara orelor prevăzute în programa școlară.

Persoanele interesate se pot informa suplimentar referitor la numărul de locuri, condițiile de înscriere, documentele necesare, etc., la sediile celor trei școli partenere, care au anunțurile de înscriere afișate cu detalii despre fiecare categorie de grup țintă, pe site-ul dedicat proiectului, pe site-urile școlilor partenere, etc.

Obiectivul general al proiectului: prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Balta – Comuna Balta, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial.

Acest obiectiv se traduce în beneficii reale si vizibile pe termen lung pentru cele 355 persoane, ce aparțin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, care vor fi asistate prin proiect atât financiar, cât și prin activități specifice menite să contribuie la îmbunătățirea competențelor de bază ale acestora.

Membrii grupului țintă vor fi implicați în activități formale, non-formale și informale menite să îi atragă pe aceștia către activitățile educative obligatorii, dar și sa le îmbunătățească performanțele. Astfel:

  • 45 de copii de vârstă antepreșcolară vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță
  • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora
  • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la cilcul gimnazial la cel liceal
  • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat
  • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă

Valoarea totală a proiectului este de 2.817.123,79 lei, din care suma de 2.817.123,79 lei reprezinta 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Perioada de implementare – 36 luni (29 mai 2018 – 28 mai 2021)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația SCIENTIA NEMUS

Persoană de contact:  Urdeș Cosmina-Iuliana, Responsabil grup țintă

Telefon: 0770 651 938      Email: cosmina.urdes@scientianemus.org

Website: www.scientianemus.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *