Monday, August 13th, 2018

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: August 13, 2018

“SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

 

CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT                                    

“SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

 

Asociația SCIENTIA NEMUS anunță desfășurarea conferinței de lansare a proiectului “SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888.

 Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – ”Educație și competențe”, Prioritatea de Investitii (PI) 10i – “Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare “, Obiectivul specific integrat  6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Proiectul este implementat de către Asociația SCIENTIA NEMUS in calitate de beneficiar, împreună cu partenerii asociați: Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, mun. Drobeta Turnu Severin, Școala Gimnazială Nr. 15, mun. Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți și Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți și își propune prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile partenere în proiect.

Pe parcursul celor 36 luni de implementare a proiectului:

  • 45 de copii de vârstă antepreșcolară vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță
  • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socio-emoționale și fizice ale acestora
  • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal
  • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat
  • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice, reprezentanți ai mass-media, potențiali membri ai grupului țintă. Vor fi prezentate datele generale ale proiectului, partenerii, activitățile implementate, obiectivele propuse și rezultatele preconizate.

Evenimentul va avea loc în data de 09 august 2018, ora 11:00, la Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” Drobeta Turnu Severin.

Valoarea totală a proiectului este de 2.817.123,79 lei, din care suma de 2.817.123,79 lei reprezintă 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Perioada de implementare – 36 luni (29 mai 2018 – 28 mai 2021)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația SCIENTIA NEMUS

Persoană de contact:  Harcău Cristian-Florin, Manager proiect

Email: cristian.harcau@scientianemus.org

Website: www.scientianemus.org